Cuộc thi Ảnh

SBD 1001 – Dương Văn Minh Lộc

Chú thích ảnh: PHỞ ĐẬU BO HẢI SẢN – Sợi phở làm bằng đậu bo

Xem thêm